SCHENK STAHL - LOGO  
 
SCHENK
vÄrmebestÄndiga rÖr
 
HEM
PRODUKTER
  VÄRMEBESTÄNDIGA RÖR
  HÖGKORROSIONS-
BESTÄNDIGA RÖR
  RÖRTILLBEHÖR
  REKTANGULÄRA RÖR OCH KVADRATRÖR
  FULLMATERIAL
  PLÅTAR
  STÅNGSTÅL
SERVICE
MATERIAL
ANVÄNDNINGAR
NEDLADDNING
AKTUELLT
OM OSS
KONTAKT
FÖRFRÅGNINGAR
Tel.: +49 2131 23037
Fax: +49 2131 23035
 
 
 
SORTIMENT LAGERLISTA KOMPLETTERING
FABRIKSTILLVERKNING TEKNISK INFORMATION MONTERING OCH SKALNINGSMOTSTÅND
 
 

Karaktären hos värmebeständiga stål

 

Värmebeständiga stål är stål med bra mekaniska egenskaper vid kort- och långtidsbelastning som kännetecknas av mycket bra beständighet mot påverkan av heta gaser, förbränninsprodukter samt salt- och smältmetaller vid temperaturer något över 550°C. Beständigheten är dock i stor utsträckning beroende av rådande angreppsförhållanden och kan därför inte anges med värden som uppnåtts i en enskild test.

hitzebeständig geltende Stähle mit guten mechanischen Eigenschaften bei Kurz- und Langzeitbeanspruchung

De värmebeständiga stålen med skalningsmotstånd är sammansatta på sådant sätt att den skapade skalningen försvårar legeringselementens diffusionsmöjlighet i oxidskiktet och på så sätt skyddas stålet mot ytterligare skalning. Detta uppnår man framför allt genom oxiderna i legeringselementet krom. Även kisel och aluminium ökar skalningsmotståndet. Man skiljer på ferritiskt och austenitiskt stål. De ferritiska och ferritiskt-austenitiska är magnetiserbara, de austenitiska inte.


Ferritiska stål

Huvudelementet krom ger en omvandlingsfri, ferritisk effekt. Genom tillsatslegering av kisel och aluminium som också har en ferritbildande verkan ökas skalningsmotståndet ännu mer.
De är mycket beständiga mot svavelhaltiga gaser men har en lägre kryphållfasthet gentemot värmebeständiga, austenitiska stål vid högre temperaturer.
Inom vissa temperaturområden uppträder försprödningstendenser. Dessa försprödningstendenser framträder framför allt efter nedkylning till rumstemperatur och därför bör man undvika stötliknande påverkan som t.ex. vid reparationer.


Austenitiska stål

Stål av den här typen har en omvandlingsfri, austenitisk struktur och kännetecknas av hög värmebeständighet och viskositet.
Försprödningstendensen är betydligt lägre här än hos ferritiska stål.
Den uppträder delvis inte alls efter lång tid eller när lägsta temperatur överskridits.
Skalningsmotståndet i oxiderande miljö är mycket stort och dessa stål är känsliga mot reducerande, svavelhaltiga gaser. De har bra kallformbarhet och kan svetsas efter i stort sett alla processer.


Stål med nickelbas

Dessa material har  högkorrosions-, erosions- och kavitationabeständighet. De högtemperaturbeständiga legeringarna är varmgas-korrosionsbeständiga och kan användas upp till 1150°C. Nickelbaslegeringarna används i värmetekniska processer och i kraftstationer samt anläggningskonstruktion. Den höga Ni-halten gör legeringarna känsliga mot svavelhaltiga gaser framför allt i icke-oxiderande atmosfär. Rör i det här materialet har ingen försprödningstendens och tål kraftig belastning även vid bra högtemperaturbeständiga egenskaper och höga temperaturer. Värmebeständiga nickelbaslegeringar kan svetsas enligt alla konventionella processer.