SCHENK
CEVI OTPORNE NA VISOKE TEMPERATURE
 
HOME
Proizvodi
USLUGA
Materijali
Primene
DOWNLOAD
Aktualnosti
O nama
KONTAKT
Upit
Tel.: +49 2131 23037
Faks: +49 2131 23035
 
 
 
PODRUCJA PRIMENE ORIJENTACIJA ZA PRIMENU
 
 
Broj materijala maks. angažovana temperatura na vazduhu u C

postojanost na medije sa sadržajem sumpora

oksidirajući
redukujući
postojanost na medije sa sadržajem azota i sa niskim sadržajem kiseonika
ugljenisanje
promenljivo angažovanje temperature
1.4713
800
●●●●
●●
1.4720
800
●●●
●●
1.4724
850
●●●●
●●
1.4742
1000
●●●●
●●
1.4749
1100
●●●●
●●●
-
-
1.4762
1150
●●●●
●●●●
-
1.4821
1100
●●●
●●
●●
●●
1.4828
1000
●●
●●●
●●
1.4835
1050
●●
●●●
●●
●●
1.4841
1150
●●
●●●
●●
-
1.4845
1050
●●
●●●
●●
1.4864
1100
●●●
●●●
●●●
●●●
1.4876
1100
●●
●●●
●●●
●●
1.4877
1000
●●●
●●
●●●
●●●●
●●●●
1.4878
850
●●
●●●
●●
●●
1.4893
1050
●●
●●●
●●
●●
2.4816
1050
●●●
●●●
2.4851
1150
-
●●●
●●●●
●●●●
2.4856
1000
●●
●●●
●●●●
-
                       
vrlo dobro ●●●●   dobro ●●●   srednje ●●   malo